Hvad skal du gøre med dit PCB?

Poly-Cholerede Biphenyler er blevet anvendt bredt i det danske byggeri, særligt i fugemasse og vinduer gennem 1950’erne og hele vejen op til 1980’erne.

I denne artikel kan du blive klogere på, hvad PCB er, samt hvad du skal gøre med det, når du engang skal bygge om derhjemme.

Hvad er PCB?

PCB er et giftigt materiale, som blev brugt vidt i byggebranchen, helt frem til 1986. Særligt fugemasse og termoruder har førhen indeholdt større mængder af PCB. Det er i dag forbudt at anvende PCB som byggemateriale, da forskning viser, at materialet kan være skadeligt for leveren.

Dog kan det ikke medføre akut sygdom, så det er ikke farligt, at være i fysisk kontakt med PCB.

Inden du går i gang med PCB?

Står du og skal renovere en lejlighed, skifte vinduer eller noget helt tredje, som involverer bortskaffelse af byggematerialer hvor du betvivler hvorvidt der er PCB i – hvad gør du så? Kontakt en ingeniørvirksomhed, så vil de teste dine materialer for PCB, inden du går i gang med dit byggeprojekt.

Det anbefales også, at du tager kontakt til arbejdstilsynet, for at sikre dig, hvilke forholdsregler du bør tage, inden du går i gang med arbejdet.

Hvad skal jeg gøre med det?

Hvis du har et byggeri, som er opført i perioden, hvor PCB var tilladt, skal du være opmærksom på, at der kan forekomme regler for afskaffelse af materialerne hvor PCB indholdet overstiger 50 mg/kg. Materialet skal bortskaffes som farligt affald, og kan dermed ikke genanvendes.

Hvad betyder det så for dig? Det betyder du skal aflevere dit affald i Nyborg, hvor der findes en station der håndterer farligt affald. Det kan du enten vælge selv at gøre, eller du kan få det hentet af et firma, som sørger for, at afskaffe materialerne for dig.

Et firma som Junkbusters tilbyder at afhente dit PCB affald og skille sig sikkert af med det. Dette kan varmt kan anbefales, da de er specialister i affaldshåndtering.

Hvis du vil vide mere om PCB kan du også læse mere på PCB-guiden.dk