Få bugt med kloakproblemet!

Noget af det irriterende man kan komme ud for, er at have problemer med kloakken. Det medfører ofte dårlig lugt på badeværelset, og sådan noget kommer uheldigvis altid, når man skal have gæster. Og det er da rimeligt pinligt at hele huset, eller bare dele af det, lugter af kloak. Det kan ikke betragtes som den største appetitvækker!

Har man problemer med kloakken, så få hjælp af en professionel, hvad enten det drejer sig om rotter, kloakrenovering eller bare en almindeligt kloakrensning.

Har du problemer med rotter?

Noget af det værste man kan forestille sig, er synet af en rotte, der stikker hovedet op over toiletkanten. Men det er nu engang, hvad der kan ske.
Har man problemer med rotter, kan man få en autoriseret kloakmester som Leon Petersen til, at opsætte rottefælder. Og de garanterer at problemet med rotter, er løst på meget kort tid, senest efter tre måneder. Deres rottefælder er så avancerede at de sender dig en SMS, når der, populært sagt, er gået “rotter i fælden”. Fælderne fungerer på den måde, at de ved hjælp af varmesøgning registrerer rotterne, og derefter eliminere dem. Og det er så der hvor du får en SMS, så du fra sofaen, kan følge med i krigen. Mere bekvemt bliver det vist ikke.

Har din kommune pålagt dig at få foretaget separatkloakering?

Rigtig mange af landets kommuner har vedtaget, eller er tæt på at vedtage, planer om, at få foretaget separatkloakering. Det betyder at der område for område i kommunen skal foretages separatkloakering, hvilket påvirker borgerne. I nogle af områderne, er der lange udsigter, eksempelvis er planen i Århus kommune, at man skal være færdig med at indføre separatkloakering i år 2085. Ja du læste rigtigt, der stod år 2085!
Starten på projektet er dog gået, og er du en af dem, der har fået besked om, at du skal have lavet separatkloakering i nær fremtid, så lær mere om det nedenfor.

Hvad er separatkloakering?

På nuværende tidspunkt er der fælleskloakering de fleste steder, hvilket betyder at regnvand og spildevand løber i de samme rør, hvilket gør rørene mere sårbare over for spidsbelastning, særlige i form af voldsomme regnskyl. Det ender, som de fleste ved, ofte galt, hvilket betyder at det ender ud i oversvømmelser af kældre, og i de værste tilfælde også badeværelser. Ved separatkloakering adskiller man vandet i to ledninger, hvilket vil sige at spildevand løber i ét rør, og regnvandet løber i et andet rør. På den måde minimerer man chancen for oversvømmelser ved kraftige regnskyl.

Herfra kan kun lyde en opfordring til at få løst dine kloakproblemer, og få gjort det på den rigtige måde, så er du fremtidssikret.