Det narrative perspektiv

Narrative fortællinger

Udtrykket ”narrativ” betyder fortælling. Når mange hører ordet fortælling, tænker de fleste formentlig på en “god historie”. De seneste par år er der dog kommet et andet fokus på fortællinger og deres indvirkning på vores liv, hvor forståelsen for fortællinger er noget andet end den traditionelle. Fortælling symboliserer nu den fortælling, der er om et menneske og dennes liv. Det narrative perspektiv indebærer en forståelse af, at livet får mening gennem fortællinger, og er en nyere gren inden for pædagogik og psykologi. Eksempelvis har narrativ terapi vundet indpas hos mange terapeuter inden for de seneste år. 

Hvad er narrativ terapi?

Fortællinger er omdrejningspunktet, og således det der er vigtigt i den narrative tilgang. Det narrative perspektiv anskuer fortællinger som vigtige, men dog har meningstilskrivelse også noget at skulle have sagt. Et menneskes fortællinger kan aldrig indeholde alt, der er at sige om dette menneske. Fortællingerne er vigtige i det perspektiv, at de er med til at give meningstilskrivning, samt skabe muligheder for et menneske. Det vil dermed betyde, at nu flere fortællinger der er om et menneske, nu flere handlemuligheder vil dette menneske have. Således bygger den narrative terapi på, at der skal skabes flere fortællinger om et menneske, for derved at kunne skabe flere muligheder for dette menneske, hvilket vil give denne person mere frihed.

Hvorfor er narrativ terapi brugbart?

Den narrative tilgang lægger især fokus på, at det er problemet, som er problemet og ikke selve personen, der er problemet. På denne måde er det en yderst fokuseret terapiform, som netop har problemet for øjet. Således er der altid fokus på, hvad det helt specifikt er der skal løses, og hvilke midler der er nødvendige for at nå dette mål. Der arbejdes med identitet, nye livshistorier og handlemu­ligheder på en positiv og respektfuld måde, således kommer personen ikke til at føle sig som en patient. Processen forløber nærmere som en udvikling af personen, hvorfor dette ikke opfattes negativt, men som en positiv drejning i denne persons liv.

Hvor finder man narrative terapeuter?

Der er kommet større og større fokus inden for dette område de senere år, hvorfor mængden af narrative terapeuter også er steget. Således har man muligheden for at finde lige netop den terapeut, som man har det bedst med. Det er vigtigt at finde en terapeut, som man har det godt med, da resultatet vil blive afspejlet heri. Der er således mange at vælge imellem, men mange af dem er rigtig gode.